คำศัพท์เพื่อความชาญฉลาด

คำศัพท์เพื่อความชาญฉลาด
เรื่องนี้ปรากฏในฉบับเดือนเมษายน 2000 ที่ สมัครด่วน เร็ว ๆ นี้ Alpaca คืออะไร? วิธีการเกี่ยวกับ cinchona? ครั้งต่อไปที่คุณท่องคำที่คุณไม่รู้จักค้นหาความหมายด้วย GuruNet (www.gurunet.com) การดาวน์โหลด 753K เพียงวางเคอร์เซอร์ไว้บนคำและคลิก ALT GuruNet เปิดใช้งานค้นหาคำและให้คำจำกัดความ มันรวดเร็วง่ายดายและฟรี หมายเหตุ: GuruNet ทำงานได้เฉพาะเมื่อคุณออนไลน์ แต่นั่นเป็นเพียงแค่ความรู้สึกที่คำที่คุณต้องรู้ก็คือบนเว็บเพจ เพื่อติดต่อ Robert McGarvey e-mail เขา ที่ [email protected]

เรื่องนี้ปรากฏในฉบับเดือนเมษายน 2000 ที่ สมัครด่วน

เร็ว ๆ นี้ alpaca คืออะไร? วิธีการเกี่ยวกับ cinchona? ครั้งต่อไปที่คุณท่องคำที่คุณไม่รู้จักค้นหาความหมายด้วย GuruNet (www.gurunet.com) การดาวน์โหลด 753K เพียงวางเคอร์เซอร์ไว้บนคำและคลิก ALT GuruNet เปิดใช้งานค้นหาคำและให้คำจำกัดความ มันรวดเร็วง่ายดายและฟรี

หมายเหตุ: GuruNet ทำงานได้เฉพาะเมื่อคุณออนไลน์ แต่นั่นเป็นเพียงแค่ความรู้สึกที่คำที่คุณต้องรู้ก็คือบนเว็บเพจ


เพื่อติดต่อ Robert McGarvey e-mail เขา ที่ [email protected]