ในการประมูลสำหรับ RadioShack Name ราคาเสนอสูงสุดที่ 15 ล้านเหรียญ

ในการประมูลสำหรับ RadioShack Name ราคาเสนอสูงสุดที่ 15 ล้านเหรียญ
กรณีที่อยู่ใน Re: RadioShack Corp, คดีหมายเลข 15-10197 ในศาลล้มละลายสหรัฐ District of Delaware (รายงาน โดย Jim Christie; Editing)
กรณีที่อยู่ใน Re: RadioShack Corp, คดีหมายเลข 15-10197 ในศาลล้มละลายสหรัฐ District of Delaware

(รายงาน โดย Jim Christie; Editing)