Hedge Fund Mogul: Warren Buffett เป็น 'Hypocrite'

Hedge Fund Mogul: Warren Buffett เป็น 'Hypocrite'
เขารีบพยายามจะเดินกลับความคิดเห็นของเขาโดยการบอกว่าเขาเอา " Potshot "ที่นักลงทุนวัย 84 ปีและคนใจบุญที่ถูกมองว่าเป็นวีรบุรุษโดยผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์รายอื่น ๆ อีกมากมาย (รายงานโดย Svea Herbst-Bayliss; การแก้ไขโดย Kim Coghill)
เขารีบพยายามจะเดินกลับความคิดเห็นของเขาโดยการบอกว่าเขาเอา " potshot "ที่นักลงทุนวัย 84 ปีและคนใจบุญที่ถูกมองว่าเป็นวีรบุรุษโดยผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์รายอื่น ๆ อีกมากมาย

(รายงานโดย Svea Herbst-Bayliss; การแก้ไขโดย Kim Coghill)